O stowarzyszeniu

Stowarzyszenie NOC - ZIMA - GÓRY jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla promowania polskich gór i aktywności ruchowej w polskim społeczeństwie. 

Celem Stowarzyszenia jest: promocja polskich gór w Polsce i na świecie podczas wydarzeń sportowo-rekreacyjnych w Polsce i na świecie, promocja aktywności ruchowej i sportu powszechnego wśród polskiego społeczeństwa, promocja zdrowego stylu życia, szkolenie profesjonalnej kadry instruktorskiej i trenerskiej, integracja rodzin, różnych grup środowiskowych i społecznych poprzez udział w wydarzeniach promujących polskie góry.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: organizację i współorganizację wydarzeń promujących polskie góry i aktywność ruchową (m.in biwaki, cykle, rajdy, targi sportowe i rekreacyjne, współzawodnictwo), szkolenie kadry w poprzez udział w szkoleniach w Polsce i na świecie, prelekcje instruktorów i trenerów, ekspertów podczas wydarzeń sportowych i rekreacyjnych, organizowanych lub współorganizowanych przez Stowarzyszenie, działania promocyjne; ogólnopolskie i międzynarodowe (projekt i wydruk materiałów / gadżetów promocyjnych i informacyjnych dotyczących wydarzeń sportowych i rekreacyjnych promujących polskie góry, organizowanych lub współorganizowanych przez Stowarzyszenie), zakup i prowadzenie wypożyczalni sprzętu górskiego.

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

powrót

PARTNERZY I SPONSORZY