REGULAMIN

Organizator cyklu: Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking (zwane dalej: organizatorem), ul. Boh. Monte Cassino 13, 59-500 Złotoryja, email: prezespsnw@gmail.com lub tel. 668 005 085

  Hasło przewodnie cyklu w 2019 roku: Główny Szlak Sudecki im. Mieczysława Orłowicza

Charakter cyklu: cykl składa się z 4 nocnych, zimowych, górskich rajdów wg harmonogramu cyklu (szczegółowy harmonogram z terminami i miejscami zbiórek, umowną skalą trudności, punktacją przedstawiony jest w zakładce HARMONOGRAM CYKLU). Uczestnicy, biorący udział w rajdach, zbierają punkty, a podczas finału osobiście odbierają odpowiednie odznaki NZG (40 pkt = złota odznaka; 30 punktów - srebrna odznaka; 20 punktów i mniej = brązowa odznaka). Trasy rajdów wyznacza organizator - instruktorzy PSNW; wszyscy poruszają się w zwartej, jednej grupie, na czele z instruktorami PSNW. Trasy, przebiegające w większości po Głównym Szlaku Sudeckim, mają długość jednorazowo od 5 do 10 km. 

Cel cyklu: zapoznanie uczestników z przebiegiem Głównego Szlaku Sudeckiego im. Mieczysława Orłowicza, porady techniczne na temat szlaku, integracja poprzez nocne, zimowe, górskiei wspólne wędrówki, podniesienie poziomu sprawności fizycznej poprzez uprawianie nordic walking

Gość Honorowy cyklu: Jakub Kowalski - samotnie przeszedł Główny Szlak Sudecki (ok. 440 km) w 12 dni - Zdobywca Diamentowej Odznaki GSS / PTTK

Zapisy: tylko elektroniczne LINK: http://www.noczimagory.pl/zapisz_sie,1518.html

Na każdy rajd obowiązuje osobny zapis. Uczestnikami mogą być tylko i wyłącznie osoby pełnoletnie (18+) poza rajdem nr 1 (Góry Izerskie - Izerski Stóg/inauguracja) i nr 4 (Góry Opawskie - Biskupia Kopa/finał w Schronisku PTTK Pod Biskupią Kopą/odbiór odznak), gdzie Organizator dopuszcza udział dzieci wraz z ich rodzicami/prawnymi opiekunami.

Wpisowe:

15 zł / 1 rajd / 1 osoba

*Zniżka dla osób biorących udział we wszystkich 4 rajdach: 45 zł / 4 rajdy / 1 osoba / opłata jednorazowa

Wpisowe zawiera: identyfikator na smyczy (1 dla 1 osoby na cały cykl), koordynacja cyklu oraz wyznaczenie tras poszczególnych przejść przez Organizatora, odznaka (odbiór osobisty podczas finału cyklu), porady techniczne na temat cyklu.

Wpisowe nie zawiera: noclegów (uczestnicy zobowiązani są do rezerwacji i dokonania oplat za noclegi we własnym zakresie w dogodnym dla nich miejscu), dojazdu, wyżywienia, napojów.

Wpisowe należy wpłacać na konto Organizatora:

Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking, ul. Boh. Monte Cassino 13, 59-500 Złotoryja

Konto bankowe: 90 1090 2095 0000 0001 1318 1313

W tytule: NZG2019+imię, nazwisko uczestnika

Postanowienia końcowe:

Zabronione jest śmiecenie, spożywanie używek, alkoholu, palenie tytoniu, ognisk na trasach rajdów, rozbijanie namiotów w miejscach niedozwolonych, odłączanie od grupy bez powiadomienia Organizatora. Za złamanie tego przepisu Organizator może zdyskwalifikować uczestnika.

Osoby biorące udział w w/w rajdach w ramach niniejszego cyklu oświadczają, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w spotkaniach na własną odpowiedzialność. Organizator nie zapewnia NNW dla uczestików. Wszyscy uczestnicy cyklu wyrażają zgodę na filmowanie i fotografowanie ich w celach promocyjnych cyklu oraz przetwarzanie ich danych osobowych wraz z ich publikacją.

W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich problemów zdrowotnych – należy poinformować o tym osoby prowadzące rajd (koordynator: Paulina Ruta tel. 668 005 085).

Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. 

powrót

PARTNERZY I SPONSORZY