REGULAMIN

1. Organizator: Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking z siedzibą w Złotoryi

Kontakt do organizatora: biuropsnw@gmaillcom

 

2. Cykl Noc-Zima-Góry 2021 to cykl 2 zorganizowanych treningów sportowo-rekreacyjnych z wykwalifikowanym instruktorem Nordic Walking i przewodnikiem górskim UIMLA/ratownikiem GOPR, których celem jest wejście na 2 szczyty górskie (poza Pienińskim Parkiem Narodowym).

3. Hasło przewodnie 2021: PIENINY 

4. Udział w cyklu, pakiet uczestnika, trasa:

a) udział tylko dla osób powyżej 18 roku życia, udział jest płatny; koszt jednorazowego treningu dla 1 osoby to = 50 zł - tylko przelew

(środki finansowe muszą znaleźć się na koncie organizatora maksymalnie 2 dni przed każdym treningiem).

Dane do wpłat:

Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking, ul. Boh. Monte Cassino 13, 59-500 Złotoryja

Konto bankowe: 90 1090 2095 0000 0001 1318 1313

Tytułem: imię, nazwisko uczestnika+dopiesk NZG2021

b) pakiet uczestnika zawiera *każdorazowo: pamiątkowa przypinka (button), opieka instruktora NW oraz ratownika GOPR, prowadzenie / przebieg trasy: przewodnik górski UIMLA na trasie

c) każdy uczestnik biorący udział we wszystkich 2 treningach otrzyma chustę techniczną z logo (podczas finałowego treningu 27.02.2020)

d) każdorazowo pokonanie trasy zajmie uczestnikom ok. 5 godzin. Przebieg i przybliżoną długość trasy uczestnicy poznają przed startem. Tempo marszu jest umiarkowane, dostosowane do grupy.

5. Cel treningów/cyklu: 

- poprawa stanu zdrowia uczestników - nauka i doskonalenie prawidłowej techniki Nordic Walking w górach

- kształtowanie zdolności motorycznych (siła, szybkość, wytrzymałość) uczestników

- integracja społeczna uczestników

- walory krajoznawcze, turystyczne, zapoznanie uczestników z mało znanymi szlakami górskimi w Pieninach

6. Harmonogram treningowy:

2 soboty lutego: 20, 27.02.2021 r.

Godzina spotkania (każdorazowo): 15.00.

Godzina zakończenia treningów (każdorazowo): ok. 20.00.

Start i meta-zawsze są w tym samym miejscu! 

7. Informacje dodatkowe:

- organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do regulaminu, a także odwołania wszytkich lub części treningów, co może być spowodowane sytuacją epidemiologiczną

- organizator oraz wszyscy uczestnicy zobowiązani są do bezwzględego stosowania się do zasad i wszelkich obostrzeń dotyczących reżimu sanitarnego aktualnie obowiązującego w kraju 

- organizator nie zapewnia dojazdu oraz noclegów i NNW uczestników, organizator posiada polisę OC

- organizator w 2021 roku wyjątkowo rezygnuje z integracyjnych, wspólnych spotkań na szczytach górskich w schroniskach PTTK; Biwak Zimowy 2021 zostaje odwołany

- wszyscy uczestnicy biorąc udział w cyklu treningów wyrażają zgodę na filmowanie i fotografowanie ich w celach promocyjnych przez organizatora

- organizator nie odpowiada za szkody zdrowotne i materialne uczestników, uczestnicy biorą udział w treningach świadomie i na własną odpowiedzialność

- organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia uczestnika z treningu, który będzie wykazywał objawy choroby lub nie będzie stosował się do wytycznych GIS, Ministerstwa Zdrowia,itp..

Ostateczna interpretacja REGULAMINU należy do organizatora.

 

Załoga NZG2021

 

powrót

PARTNERZY I SPONSORZY